Høreklinikkerne i Holstebro og Viborg er en funktionel og administrativ enhed under Øre-næse-hals afdelingen på Regionshospitalet Gødstrup. Der varetages den audiologiske funktion i den vestlige del af Region Midt.

  • Begge høreklinikker varetager høreapparatbehandling af voksne.
  • Børn fra 3-18 år bliver undersøgt og behandlet på Høreklinikken Viborg.
  • Børn under 3 år bliver dog undersøgt og behandlet på Audiologisk Klinik i Århus.