• Begge høreklinikker varetager høreapparatbehandling af voksne.
  • Børn fra 3-18 år bliver undersøgt og behandlet på Høreklinikken Viborg.
  • Børn under 3 år bliver undersøgt og behandlet på Audiologisk Klinik i Århus.