Pårørende på operationsstue - børn og fødende

Er I forælder til et barn, der skal opereres, må én være med på operationsstuen indtil barnet sover.

Skal du have lavet kejsersnit, må faderen være til stede på operationsstuen under hele operationen, hvis du skal bedøves med rygbedøvelse.