I Operation og Intensiv er der ca. 380 medarbejdere og afdelingen består af  følgende afsnit

Vi har et stor operationsgang med 26 operationsstuer, og der foretages årligt ca. 18.000 operationer. Derudover bedøver vi til andre indgreb herunder kikkertundersøgelser.

Vores ønske er at så mange operationer som muligt foregår ambulant, dvs. patienten indlægges og udskrives samme dag.

Perioperativt Afsnit har i alt 50 pladser, hvoraf 30 er til modtagelse, observation og hjemsendelse af operationspatienter samme dag. 20 pladser er primært til opvågning efter operation af indlagte patienter.

Hospitalets mest kritisk syge patienter behandles i Intensiv Terapiafsnit, der har 11 sengepladser og ca. 1.200 indlæggelser pr. år.

Rød streg.

Kontakt ledelsen

Bente Kowal, Anæstesiologisk Afdeling.

Bente Kowal
Chefsygeplejerske

Tlf. 2023 8766
benkow@rm.dk

Mikkel Seneca cheflæge Operation og Intensiv

Mikkel Seneca
Cheflæge

Tlf. 3158 3303
Send en mail