Operation og Intensiv bedriver overvejende klinisk forskning og i mindre grad epidemiologisk forskning, reviews og registerforskning.

Ofte foregår vores forskning i samarbejde med interne samarbejdspartnere på Regionshospitalet Gødstrup og eksterne samarbejdspartnere som fx Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Rigshospitalet og Collaboration for Research in Intensive Care.

Fokusområder har hidtil blandt andet omfattet
  • Sepsisbehandling og væsketerapi
  • Iltterapi til intensivpatienter
  • Deliriumbehandling og deliriumscreening
  • Respiratorbehandling og respiratoraftrapning
  • Peroperativ væsketerapi
  • Postoperativ smertebehandling
  • Hjertestop
  • Rehabilitering efter intensiv terapi
  • Humanisering af intensivbehandling
  • End-of-Life care

Vi arbejder på at etablere et regelret forskningsafsnit i Operation og Intensiv, som skal samle og koordinere forskningsindsatsen i afdelingen.

Afdelingen har aktuelt en seniorforsker/lektor, som er knyttet til Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Herudover er der en del medarbejdere med forskeruddannelse samt en større gruppe forskningsinteresserede medarbejdere.

Forskningsaktiviteterne, som involverer både læger og sygeplejersker, ledes af den forskningsansvarlige overlæge og forskningsansvarlige sygeplejerske.