Vores primære opgave er knyttet til arbejdet på Operationsgangen.

Når du skal opereres, vil du på operationsgangen blive modtaget af det personale, der skal deltage i din operation.

Efter operationen vil du blive kørt på opvågningsstuen eller direkte tilbage til afdelingen.

Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for dig i denne uvante situation.

Vi prioriterer kvalitet og patientsikkerhed højt. Derfor vil du opleve at blive spurgt om relevante data flere gange.

Kontakt afsnitsledelsen