I Øjenklinikken undersøger og behandler vi dig for øjensygdomme. Vi laver også forundersøgelser til de øjenoperationer, der foretages i vores operationsafsnit.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger dig for forskellige øjensygdomme og tager os af ambulante forløb og forundersøgelser til øjenoperationer.

Eksempler på undersøgelser vi foretager:

 • Generel øjenundersøgelse, hvor du får målt syn og tryk
 • Forundersøgelse i forbindelse med operation fo fx grå stær, skelen, nethindesygdomme, tårevejsproblemer, øjenlågslidelser m.m.
 • Fotoundersøglse af øjet (OCT-skanning, flourescensangiografi, fundusfoto m.m.)

Oversigt over undersøgelser og behandlinger

I Øjensygdomme har vi udarbejdet information om de undersøgelser og behandlinger, vi kan tilbyde dig. Du finder også vejledninger inden for relevante emner (fx dryppevejledning).

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

De fleste af vores patienter bliver henvist af en praktiserende øjenlæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev.

Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Du må gerne tage en pårørende med til undersøgelsen.

Vi anbefaler, at du møder op uden øjenmakeup, da det kan virke generende ved flere af undersøgelserne.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på en ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Ankomststanderen printer en bon, hvor der står på, hvornår du skal gå til Øjenklinikken. På bonnen står der også hvilken fløj, etage og venteområde, du skal gå til.

Frivillige fra Røde Kors står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Når du kommer til venteområdet ved klinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid.

Vær opmærksom på, at patienterne ikke altid bliver kaldt ind i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting - fx hvilket personale du skal undersøges af. Der kan også komme akutte patienter, der har brug for at blive set før dig.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

 

Kvinde får undersøgt sit øje

Dit første besøg

Du kommer ind til undersøgelse hos en øjenlæge, sygeplejerske eller specialoptiker. 

Til undersøgelsen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og de symptomer du oplever
 • Undersøge dig 
 • Tale med dig om behandlingsmuligheder

En undersøgelse tager typisk mellem 15 minutter og 4 timer.

Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse/stillet en diagnose med det samme. Det kan også være, at du skal vente på svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Din behandling

Efter undersøgelsen vil du de fleste gange få en ny tid med hjem til dit næste besøg. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at vi eftersender en ny tid.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Når du skal hjem

Er du kommet til Øjenklinikken med Falck eller Regionens Patientkørsel (MidtTrafik), bestiller sekretæren i receptionen din hjemtransport. 

Receptionen finder du ved fløj G, etage 2, venteområde 12. 

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen.

Find vej

Kontakt

Telefon

Sekretær: 7843 9600 

Telefontid: Hverdage kl. 10:00-12:00

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Øjenklinikken i Gødstrup

Øjensygdomme
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen, skan sundhedkort og følg instrukserne 

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Almindelig mail: oejensygdomme@goedstrup.rm.dk

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk