Kørsel til og fra undersøgelse

Har du brug for befordring, kan du kontakte Kørselskontoret på tlf. 7023 6248.

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 12.00.

Du kan bestille kørsel fra 2 uger før undersøgelsen og indtil hverdagen før selve undersøgelsen.

Læs mere om kørsel på regionens hjemmeside www.rm.dk


Befordringsgodtgørelse

Du kan få udleveret og underskrevet en blanket til befordringsgodtgørelse hos sekretærerne, når du møder op til undersøgelsen.

Patienter som kommer fra en anden Region skal have ansøgningsskema udleveret og ansøge i deres egen Region.

Du kan også ansøge om befordring online på www.tilskud.rm.dk


Frit og udvidet frit sygehusvalg

Læs mere om frit og udvidet sygehusvalg på sundhed.dk.


Kørsel - hvis du vælger et andet hospital

Hvis du selv vælger et andet hospital, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for kørsel og en eventuel ledsager.

Du kan få tilskud til den del af kørslen, som svarer til de udgifter, som Region Midtjylland skulle betale, hvis du blev undersøgt på det hospital, Region Midtjylland ville have henvist dig til.


Patientkontoret

Du kan kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for råd og vejledning om dine rettigheder som patient.

Læs mere om patientkontoret på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk.

Hav dit indkaldelsesbrev ved hånden, når du kontakter Patientkontoret.


Tolkebistand

Læs mere om tolkebistand på www.rm.dk