Vi udreder og behandler patienter med hovedpinesygdomme. Her finder du praktisk information om dit forløb hos os.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

De primære hovedpinesygdomme omfatter:

 • Migræne
 • Kronisk migræne
 • Kronisk spændingshovedpine
 • Hortons hovedpine
 • Trigeminusneuralgi
 • Atypiske ansigtssmerter
 • Andre sjældnere hovedpinesygdomme

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Du kan blive henvist til Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken af din praktiserende læge eller anden speciallæge, såfremt du har behov for et udredningsforløb for at få afdækket evt. årsager til dine smerter.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Såfremt du skal ses i Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken flere gange i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Vi følger Dansk Hovedpine Selskabs Referenceprogram for hovedpine- og ansigtssmerter.

Undersøgelser

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.
Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse.

En neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på:

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion
 • Lammelser og motorik
 • Nakkestivhed og reflekser
 • Gangfunktion
 • Koordination
 • Sensibilitet

Undersøgelser i Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken

Læs mere om de enkelte undersøgelser i klinikken:

Neurologisk undersøgelse

Efter undersøgelserne 

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger vurderes det, om der kan stilles en diagnose og om vi kan tilbyde og anbefale behandling.

Behandling

For nogle patienter kan der være behandlingsmuligheder. f.eks:

 • Medicinsk forebyggende behandling
 • Anfaldsbehandling
 • Ilt-inhalation
 • Fysioterapeutisk vurdering
 • Psykologisk behandling

Du kan evt. tilbydes lindrende behandling for dine smerter. Din kontaktlæge vil følge op på den medicinske behandling og dens virkning.

Du vil blive indkaldt til ambulante kontroller hos din kontaktlæge.

Når kontaktlægen skønner, det er relevant, overdrages den videre kontakt til din praktiserende læge.

Anden vigtig information

Hvad kan du selv gøre

Du kan bidrage med følgende for at forebygge hovedpine eller mindske symptomer:

 • Undgå alkohol og rygning
 • Sid rigtigt på stolen, uden at trække skulderne op til hovedet. Skift hyppigt arbejdsstilling. Du kan eventuelt justere stolens indstilling et par gange i løbet af dagen. Du kan også lave lettere afspændingsøvelser i pauser
 • Regelmæssige, sunde måltider
 • Regelmæssig nattesøvn
 • Undlad at tage for meget smertestillende medicin (også håndkøbsmedicin). Følg lægens anvisninger
 • Forsøg at mindske stress
 • Information om receptfornyelse

Hvad skal du medbringe til en opfølgende samtale

Ved besøg i klinikken bedes du medbringe en opdateret medicinliste.

Det er ligeledes en stor fordel for udredning og opfølgning på din behandling, hvis du har skrevet dagbog med noter omkring anfald, hvor ofte, hvor lang tid, hvordan? Medbring gerne din dagbog til din kontaktlæge.
Du kan også anvende et skema til at registrere dine symptomer og anfald:
Hovedpinedagbog voksne (hovedpineforeningen.dk)

Øvrige tilbud i Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken

Det er vigtigt at din sygdom og/eller dine symptomer fylder mindst muligt i din hverdag. Derfor er dine pårørende er velkommen til at deltage.

Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken har specielt til opgave, at følge din sygdom og/eller symptomudvikling. Virkningen af medicinen og evt. justering af den medicinske behandling, vil være nøglepunkt i opfølgningen i klinikken via de planlagte kontroller. Ligeledes er det klinikkens opgave, at rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.
Vi samarbejder med din praktiserende læge, som er en naturlig tovholder i dit forløb og som overtager efter endt forløb i klinikken.

Mere information

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om hovedpinesygdomme og ansigtssmerter i klinikken.
Du kan få generel information om hovedpinesygdomme og ansigtssmerter på Sundhed.dk.

Du kan ligeledes få information og læse artikler om hovedpinesygdomme via følgende patientforeningshjemmesider:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Klinik for hoved- og ansigtssmerter: Klinikken har ikke et direkte nummer, men der kan tages kontakt til afdelingens hovednummer eller der kan sendes mail.

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk