Epilepsiklinikken udreder og behandler epilepsi hos voksne.

Om klinikken

Epilepsi er en samlet betegnelse for forekomsten af gentagne ensartede anfald, som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Anfaldene kan være krampeanfald – men der kan også være andre anfaldstyper.
Epilepsiklinikken udreder og behandler epilepsi hos voksne.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Du kan blive henvist til epilepsiklinikken af din praktiserende læge eller anden speciallæge, såfremt du har behov for et udredningsforløb for at få be- eller afkræftet en epilepsidiagnose.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Du vil som patient blive tilknyttet en fast speciallæge, som også er din kontaktlæge. Du vil ligeledes få mulighed for kontakt til epilepsisygeplejersken.

Lægerne og sygeplejersken arbejder som et team, der sammen varetager din behandling, alt efter dine behov.

Undersøgelser

Når du bliver henvist til Epilepsiklinikken, vil vi henvise dig til en EEG undersøgelse (ElektroEncephaloGrafi), for at vise den elektriske aktivitet i hjernen, der kan være med til at afklare, om du har epilepsi.

Ved samtalen i epilepsiklinikken vil du blive bedt om at fortælle din sygehistorie og give en detaljeret beskrivelse af dine anfald, din egen oplevelse af anfaldene samt, hvad andre har set.

Du vil første gang du møder i ambulatoriet få lavet en neurologisk undersøgelse, som typisk fokuserer på:

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion
 • Lammelser og motorik
 • Nakkestivhed og reflekser
 • Gangfunktion
 • Koordination
 • Sensibilitet


Relevante undersøgelser

Efter undersøgelserne

Resultatet af den neurologiske undersøgelse og EEG-undersøgelsen indgår sammen med beskrivelsen af dine anfald i vurdering af, om du har epilepsi.
Efter konsultationen kan neurologen ofte stille en diagnose, men det kan også være, at der skal yderligere undersøgelser til, for at sikre at diagnosen er den rigtige.

Behandling

Hvis du har fået konstateret epilepsi, vil du ligeledes forsætte din kontakt med epilepsiteamet i epilepsiklinikken i dit videre forløb. Du vil blive indkaldt til ambulante kontroller hos din kontaktlæge.
Du vil få information om, hvad du selv kan gøre (livsstil), og mulighed for behandling med medicin.
Neurologen vil tale med dig om, hvilke forholdsregler der er nødvendige. Det kan være kørselsforbud og forudsætninger for at det kan ophæves.
Der vil der være mulighed for, at du kan stille spørgsmål angående erhverv, mulighed for graviditet i forhold til medicinen og lignende.

Anden vigtig information

Ambuflex

Ambuflex er et gratis tilbud til epilepsipatienter, der ønsker mere fleksible ambulante forløb. Få mere information på neu-ambuflex.godstrup.dk

Hvad skal du medbringe

Ved besøg i epilepsiklinikken skal du medbringe en opdateret medicinliste.
Medbring også gerne en anfaldsliste og evt. anfaldsbeskrivelser.

Brug anfaldskalender

De beskrivelser behandleren får af ens anfald er et af de vigtigste udgangspunkter i behandlingen. Som et minimum bør man have en anfaldskalender, som man husker at udfylde – ellers er den værdiløs.

Beskriv anfaldene

Giv en nøje beskrivelse af anfaldene, hvor du f.eks. har fået en ven/pårørende til at supplere med sine iagttagelser.

TIP: Hvis du får et anfald i nærheden af nogle du kender, der har en mobiltelefon, der kan filme, kan det være et præcist billede af dit anfald, hvis anfaldet filmes og medbringes til samtalen.

Receptfornyelse

Øvrige tilbud i epilepsiklinikken

Du kan få tid til en samtale hos din kontaktlæge eller hos epilepsisygeplejersken omkring epilepsiens indvirkning på din krop, hverdag eller relation til din familie, hvis der er behov for det. Dine pårørende er velkommen til at deltage.

Epilepsiklinikken vejleder og rådgiver ligeledes dig og dine nærmeste i forbindelse med følgende temaer, hvis det er aktuelt:

 • Førstehjælp ved krampeanfald (link)
 • Kørekort og erhvervsvalg ved epilepsi (link)
 • Epilepsi og graviditet

Mere information

Du kan få generel information om epilepsi på sundhed.dk

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt
Epilepsisygeplejersken træffes på tlf. 7843 7045 tirsdag og onsdag kl. 8.00-10.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk