Velkommen til Sengeafsnit for Mave-, Tarm-, Lever- og Infektionssygdomme, som er en del af Medicinsk Afdeling. 

Vi har 27 enestuer og behandler patienter inden for følgende specialer:

  • mave-, tarm- og leversygdomme
  • infektionsmedicinske sygdomme
  • samt patienter med et bredt spekter af medicinske sygdomme (intern medicin)

Personale
Afdelingens personale består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretær, hospitalsserviceassistenter, portør, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt elever og studerende.

Plejepersonale
HØ.jpg Oversygeplejerske Helle Hindkjær Østergaard
BENDAL.jpg

Sygeplejerske med specialfunktion

Benedikte Skajaa Dalgaard

Sygeplejerske med specialfunktion

Ulla Kloster

Speciallæger i Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Ledende overlæge Ulrich Martin Bick
Overlæge Seyed Moghaddam
PETUTZ.jpg Overlæge Peter Utzon
Anders B. Lødrup_p.jpg Afdelingslæge Anders Bergh Lødrup
Afdelingslæge Rullah Ajan
Afdelingslæge Linda Kievit


Speciallæger i Infektionsmedicin

Ledende overlæge Lars Skov Dalgaard
Overlæge Klaus Leth Mortensen
Afdelingslæge Kristina Margareta Öbrink-Hansen
FOTO PÅ VEJ Overlæge Steffen Leth


 

Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt, men oplysninger videregives dog til det personale, som har brug for disse oplysninger som led i din undersøgelse, behandling og pleje, medmindre andet er aftalt.

Oplysninger sendes også til din egen læge efter udskrivelsen og eventuelt til hjemmeplejen, hvis du har behov for hjælp derfra. Du kan dog frabede dig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.

Ris og Ros - vi hører gerne fra dig
Hvis du som patient eller pårørende har haft oplevelser i forbindelse med din kontakt til Medicinsk Afdeling, som du mener, vi kan drage læring af, hører vi meget gerne fra dig.
Du er meget velkommen til at skrive til os på: 

 maveTarmLeverInfektion@goedstrup.rm.dk 

Ulrich Bick.jpg
Specialeansvarlig overlæge Mave-, Tarm- og Leversygdomme
Ulrich Martin Bick
 
Helle Østergaard.jpg
Oversygeplejerske for sengeafsnit
Helle Østergaard