Vi har i Medicinsk Afdeling et veludviklet forskningsmiljø, specielt inden for nefrologi og hæmatologi.

Vores nefrologiske sektion har status som Universitetsklinik i Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse ved Aarhus Universitet, og her gennemfører vi sundhedsvidenskabelig forskning inden for nyresygdomme, blodtryksforhøjelse, væske- og elektrolytforstyrrelser samt kredsløbssygdomme.

Du kan læse mere under specialerne:

Endvidere kan du her læse mere generelt om forskning på hospitalet