Sengeafsnit for Ældresygdomme er en del af Medicinsk Afdeling i Regionshospitalet Gødstrup. Afsnittet har 22 senge. 

Der er til afsnittet tilknyttet læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassitenter, sekretærer,  fysioterapeut og ergoterapeuter samt mulighed for diætist.

Nogle gange må ekstra undersøgelser ske ambulant efter udskrivelse, men vi tilstræber, at så meget som muligt kan ske under indlæggelse.

PERSONALE

Speciallæger  
ANPEDE.jpg

Ledende overlæge Anne Birgitte Langsted Pedersen

INGPEE.jpg Overlæge Karoline Meldgaard
ANSJES.jpg Afdelingslæge Anne Søby Jensen
JOBECH.jpg Afdelingslæge
Johanne Kolind Bech
METFEN.jpg Afdelingslæge Mette Gryholt Fenger
NIKRAB.jpg

Afdelingslæge Niels V. Krabbe

JEPROS.jpg

Afdelingslæge Jeppe Rosenbæk

Plejepersonale  
Bente Vig.jpg Oversygeplejerske Bente Vig
MALLID.jpg Oversygeplejerske Malene Lindschouw
Foto på vej

Sygeplejerske med specialfunktion

Signe Grove Leth Jensen

Foto på vej

Sygeplejerske med specialfunktion

Karina Lynderup Mikkelsen (barsel)