Velkommen til Ældresygdomme som er en del af Medicinsk Afdeling med specialicering i den ældre patient med såvel akut opstået medicinsk sygdom, som forværring i kroniske sygdomme. I forbindelse med sygdomme kan der være funktionstab både fysisk og psykisk. Ofte er der også behov for hjælp fra hjemmeplejen.