Patientrettigheder

Vi henviser til Region Midtjyllands side om patientrettigheder. Her kan du finde patientrettigheder på flere sprog.
Du kan også læse om kørsel til og fra hospitalet, tolkebistand, aktindsigt, klager m.v.

E-journal på sundhed.dk

På sundhed.dk er der mange muligheder for at få indblik i dit forløb på sygehuset. Her kan du bl.a. læse journalnotater, se svar på blodprøver og få oversigt over din medicin.

Der er også mulighed for at give dine pårørende adgang til din sundhedsjournal, læse om sundhedstilbud i din kommune samt få gode råd om dit sygdomsforløb

Gå ind på sundhed.dk

Selvbetjening

Book blodprøver og ekg

Mere info