Mave- og Tarmkirurgi varetager den kirurgiske funktion for den vestlige del af Region Midtjylland. Optageområdet har ca. 300.000 borgere og dækker et stort areal.

Mave- og tarmkirurgi omfatter aktiviteter på Regionshospitalet Gødstrup.
Afdelingen har regionsfunktion for:

  • Anlæggelse af stents i spiserør
  • Kirurgisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom
  • Endoskopisk behandling af tumores i endetarm

Endvidere har afdelingen:

  • Hovedfunktion for behandling af tarmkræft, inkl. rectumcancer

I 2017 havde afdelingen 13.457 ambulante besøg, 9.372 endoskopier samt 4.462 indlæggelser.

Afdelingen har 160 ansatte.

Vores kendetegn er:

  • Kvalitet og sammenhæng i patientforløbet
  • Høj faglighed og fokus på kerneopgaven
  • Et godt uddannelsesmiljø
  • Engagerede medarbejdere med et godt sammenhold 

Der er et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde mellem Mave- og tarmkirurgi og de øvrige afdelinger på hospitalet.

Revideret 24-05-2022