Vi modtager dig, som skal undersøges eller opereres for sygdom i mave og tarm. Her kan du læse mere om dit forløb og få praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi tilbyder undersøgelse, behandling og kontrol i forbindelse med operation i mave og tarme. Det kan fx dreje sig om:

 • Lidelser i galdeveje
 • Brok i bugvæg eller lyske
 • Tarmsygdomme
 • Tarmkræft
 • Bylder ved endetarm.

Vi er en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer. Tilbyder vi dig en operation, kan det være med eller uden indlæggelse. Operationen sker ikke samme dag, som din undersøgelse.

Sygeplejerske forklarer patient om indgreb

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor langt de er i deres uddannelse.

Information og vejledning

I Mave- Tarmkirurgi har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der er patient i afdelingen. Her finder du bl.a. detaljeret information om, hvordan specifikke undersøgelser, behandlinger og operationer foregår. 

Se oversigt over vores vejledninger

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske 
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Vi opfordrer dig til at have en pårørende med til samtaler i klinikken. Hvis du ønsker det, kan din pårørende vente udenfor, mens vi laver undersøgelser.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Ankomststanderen printer en bon. På den står der, hvornår du skal gå til Mave- Tarmkirurgisk Klinik. Mave- Tarmkirurgisk Klinik ligger i fløj D, plan 0 - venteområde 22. Oplysningerne står også på bonnen. 

Du skal IKKE henvende dig ved første skranke, men blot skanne dit sundhedskort igen når du kommer til venteområde 22. Vi kommer og henter dig, når det bliver din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Du kommer i Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, hvis du enten skal til:

 • Samtale
 • Undersøgelse
 • Behandling 
 • Opfølgning
 • Kontrol.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig. Læs mere om din inddragelse i de beslutninger der træffes i forbindelse med dit forløb.

Hvad der skal ske under dit besøg, og hvor længe det varer, står i dit indkaldelsesbrev. Du kan også læse mere om de enkelte forløb i klinikken i vores patientvejledninger.

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med de andre klinikker og Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit samt de andre afdelinger på Regionshospitalet Gødstrup. Derfor kan du opleve, at vi sender dig et andet sted hen for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser andre steder kan fx være:

 • Kikkertundersøgelse
 • Undersøgelse i bækkenbund
 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)
 • Røntgenbilleder.

Hvis du skal opereres 

Hvis du skal opereres, bliver det ikke samme dag som dit første besøg. Operationer kan foregå på forskellige måder, men langt det fleste kommer hjem samme dag. Enkelte operationer kræver, at man er indlagt en eller flere dage.

Hvis vi aftaler operation med dig, skal du eventuelt:

 • Tale med en narkoselæge og en sygeplejerske
 • Have taget blodprøver og hjertediagram.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan fx være:

 • I en anden afdeling på hospitalet
 • Træning ved fysioterapeut
 • Opfølgning ved egen praktiserende læge

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Brev til din læge

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit besøg hos os, som du har adgang til på sundhed.dk. Din læge får tilsendt udskrivelsesbrevet.

I brevet kan du finde information om:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine eventuelle undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling 

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden forskellige støttemuligheder og pårørendevejleder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og kontroller, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Bemærk: Vi beder dig om at vente udenfor under eventuelle undersøgelse.

Find vej

Kontakt

Telefon

78 43 53 50  

Telefontid: Hverdage kl. 08:30-11:30

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Følg os på:
8629_140x450px_grafik til SoMe_Gødstrup_facebook.png

8629_140x450px_grafik til SoMe_Gødstrup_Instagram.png

Adresse

Mave- og Tarmkirurgisk Klinik
Mave- og Tarmkirurgi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj D, plan 0, venteområde 22.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk