Forskningsafsnittets opgaver er planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter inden for det kliniske mave-og tarmkirurgiske fagområde, fortrinsvis forskellige aspekter af mave-tarm-kirurgi.