Hjertesygdomme

Regionshospitalet Gødstrup

Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Telefon: Hjertesengeafsnit 7843 6100, Hjerteklinikken 7843 6221

Send sikker mail til os Mail (kræver NemID)


Kontakt afdelingsledelsen

Troels Niemann
Cheflæge

Tlf. +45 3070 9012
tronie@rm.dk

Jane Birkebæk
Chefsygeplejerske

Tlf. 2475 1875
janebi@rm.dk