HJERTE AKUTAFSNIT

Hjerte Akutafsnit, Regionshospital Gødstrup er en del af Hjertesygdomme.     I Hjerte akutafsnit er der 5 pladser til patienter, som skal have foretaget en akut vurdering og eventuel efterfølgende indlæggelse i Hjerte Sengeafsnit.

Hjerte Sengeafsnit

Størstedelen af de patienter, som ses til akut vurdering i Hjerte Akutafsnit går hjem igen samme dag.

De fleste patienter i afsnittet modtages direkte fra ambulancen efter præhospital visitation med elektrokardiogram (EKG), måling af specifikke hjertemarkører og en historie tydende på hjertesygdom.

"Min medicin med"

Ventetid

Hjerteovervågning