Afdeling for Ernæring varetager ernæringsrelaterede aktiviteter i Regionshospitalet Gødstrup, herunder:

  • Mad og måltider i relation til patienter, pårørende, personale og gæster
  • Klinisk ernæring og diætbehandling af patienter
  • Uddannelse og forskning i relation til ernæring

Læs mere om:

Ernæring har ca. 100 medarbejdere:

Opgaverne i Mad og måltider varetages af ca. 90 medarbejdere, der er beskæftiget i Havens køkken, Havens Madhus og i A la Carte køkkenerne på afdelingerne.

Ernæringsklinikken har omkring 15 medarbejdere, der arbejder med ambulant behandling af patienter i Ernæringsklinikken og på afsnittene på regionshospitalet. De varetager opgaver omhandlende ernæring og diætik.

Afdelingen indgår i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger i husene og de praktiserende læger.

Rød streg.

Personale

Medarbejdere i Ledelse og stab

Medarbejdere i Klinisk Ernæring

Medarbejdere i Mad og Måltider