Området Mad og måltider dækker over Havens Køkken, Havens Madhus og a la carte køkkenerne på sengeafsnittene.

I Havens Køkken produceres mad til både patienter og gæster. Her laves maden til patienterne ud fra gastronomisk tilrettelagte opskrifter, som tilgodeser patienternes individuelle behov. Det er vores målsætning, at måltidet  skal være en god oplevelse for patienten og indgå som en del af  behandlingen.

Her laves desuden mad til Klinikker og Havens Madhus. 

Havens Madhus logo

Vores målgruppe

Opgaver i Mad og Måltider varetages af ernæringsassistenter, kokke, køkken- og kantinemedhjælpere, elever og økonomaer.

Centralkøkkenets målgruppe er indlagte patienter på Regionshospitalet Gødstrup og gæster og pårørende, der kommer på besøg.