Vi er en afdeling, der har stort fokus på faglighed, kvalitet og tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre den højeste faglige kvalitet for barnet, den unge og familien. Dette gøres i et tæt samarbejde med barnet, den unge og forældrene. 

Børn og Unge varetager pædiatrien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsgrundlag på ca. 300.000 borgere. 

Afdelingen har 36 senge fordelt på 2 sengeafsnit samt en klinik.

Børn og Unges afsnit

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager børn der er født for tidligt ned til uge 28, og øvrige syge nyfødte og spædbørn om til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser, og der samarbejdes tæt med barselsafdelingen og fødeafdelingen.

Børn og Unge Afsnit modtager børn fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 21 sengepladser, herunder 5 pladser i Børn og Unge Akutmodtagelsen, der er døgnåben for børn og unge med pædiatriske diagnoser. Børn og unge med kirurgiske og ortopædkirurgiske sygdom til og med 17 år er indlagt i Børn og Unge Afsnit. 

Børn og Unges specialer

Børn og Unge Klinik er opdelt i specialklinikker (allergi, diabetes, endokrinolog, nefrourologi, gastroenterologi, neuropædiatri, neonatologi samt socialpædiatri) og et almenpædiatrisk spor.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige børn og unge-afdelinger i regionen samt øvrige afdelinger i hele landet ved sjældnere, svære og kroniske sygdomme. 

Uddannelses- og praktiksted

Afdelingen er et stort uddannelsessted for medicinstuderende, yngre læge, sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, lægesekretærelever og falckredderelever.

Desuden modtager afdelingen hvert år et antal erhvervspraktikanter.