I Børn og Unge har vi stort fokus på faglighed og tværfaglighed for at sikre den bedste kvalitet i alle forløb, ligesom vi vægter samarbejdet med børn, unge og familier rigtig højt.  

Vi varetager pædiatrien i den vestlige del af Region Midtjylland. Der bor ca. 300.000 borgere i vores del af regionen. 

Vi har 36 senge i afdelingen fordelt på 2 sengeafsnit samt en akutmodtagelse og en klinik.

Sengeafsnit og akutmodtagelse Børn og Unge RHG

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager børn, der er født for tidligt (ned til uge 28) samt syge nyfødte og spædbørn om til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser og samarbejder tæt med barsels- og fødeafsnit.

Børn og Unge Afsnit modtager børn fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 16 sengepladser til børn og unge med pædiatriske lidelser. Børn og unge, der bliver opereret eller skal observeres i regi af kirurgiske specialer (ØNH, mave-tarm, ortopædkirurgi), ligger også i afsnittet.

Børn og Unge Akutmodtagelsen er et døgnåbent tilbud (5 pladser), og modtager børn og unge med pædiatriske diagnoser til vurdering og ambulant behandling. 

Børn og Unge Klinik

Klinikken er opdelt i forskellige specialer/spor, alt efter barnets/den unges sygdom (allergi, diabetes, endokrinologi (hormonelle lidelser), nefrourologi (nyrer og urinveje), gastroenterologi (mave og tarm), neuropædiatri (nervesystem), neonatologi (nyfødte) samt socialpædiatri) samt almenpædiatri.

Personalet i klinikken arbejder tæt sammen med øvrige børn- og unge-afdelinger i regionen samt afdelinger i andre dele af landet ved sjældnere, svære og kroniske sygdomme. 

Uddannelses- og praktiksted

Vi er et stort uddannelsessted for medicinstuderende, yngre læger, sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, lægesekretærelever, sundhedskoordinatorstuderende, terapeutstuderende samt falckredderelever. Børn, unge og familier vil derfor ofte møde nye ansigter i afsnit og klinikker.