Laboratoriehåndbog

Alle analyser, der udføres i Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Gødstrup, og de mest almindelige analyser, der udføres på samarbejds-laboratorier, fremgår af Laboretoriehåndbog for Blodprøver og Biokemi.

Analysefortegnelser fra øvrige hospitaler i regionen findes på www.rm.dk.

Forskning

Blodprøver og Biokemi deltager i forskningsprojekter i samarbejde med kliniske afdelinger og andre samarbejdspartnere.

Akkreditering og kvalitet

Blodprøvetagning og EKG samt størstedelen af analyserepertoiret ved Blodprøver og Biokemi er akkrediteret i henhold til de internationale standarder for medicinske laboratorier DS/EN ISO/IEC 15189 og DS/EN ISO 22870.

Akkrediterede analyser fremgår Metodeliste 

Standarderne omfatter krav til ledelsen og krav til tekniske kompetencer.

DANAK akkrediteringsbevis 2022-2023 -dansk.pdf

DANAK akkrediteringsbevis 2022-2023 -english.pdf

 

Blodprøver og Biokemi følger Regionshospitalet Gødstrups kvalitetspolitik (e-Dok).

Afdelingen omfatter desuden Klinisk Immunologisk speciale, der er en faglig del af Blodcenter Midt og er underlagt inspektionsbesøg fra bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed.