Vi opretter med jævne mellemrum stresshåndteringsgrupper, hvor vi tilbyder undervisning om stress og stressreducerende teknikker.

Læs mere om stresshåndteringsgrupperne på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk.