Hvis du skal have lavet en arbejdsmedicinsk speciallægeerklæring, skal du have lægens eller psykologens vurdering af din sygdom eller dine symptomer. Speciallægeerklæringen beskriver også, hvilke arbejdsbelastninger, du har haft.

Det hele foregår ved en samtale hos os. Læs mere på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk