En psykologsamtale på Arbejdsmedicin varer 1½-2 timer.

Vores opgave er at finde ud af, om din symptomer skyldes belastninger i dit nuværende eller tidligere arbejde.

Læs mere om psykologsamtaler hos os på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk