Du er henvist til os, og vi skal finde ud af, om dine symptomer skyldes belastninger i dit nuværende eller tidligere arbejde.

Lægeundersøgelsen tager mellem ½-1½ time og består både af en samtale og en fysisk undersøgelse. 

Læs mere om lægeundersøgelsen på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk.