Formålet med vores forskning er at:

  • identificere sammenhænge mellem forhold i arbejdslivet og menneskers helbred.
  • iværksætte og evaluere forebyggelsesaktiviteter, som gavner virksomheder og borgere.

Vi arbejder tværfagligt, fordi årsagerne til forværret helbred og nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet er mangeartede.

Læs mere om vores forskning på www.arbejdsmedicin.rm.dk