Velkommen til Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup. Her på siden finder du kontaktoplysninger på afdelingens ledelse og andre nøglepersoner, og du kan se, hvilke enheder Akutafdelingen består af.

Rød streg.

Nøglepersoner i Akutmodtagelsen

Medarbejderindflydelse 

Ris/Ros

Tilsynsrapport, Akutafdelingen RHG