Forskning koordineres af afdelingens forskningsenhed, der består af:

 • Poul Petersen, Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
 • Jesper Weile, Læge, ph.d. studerende
 • Stig Holm Jensen, stud.med., forskningsårsstuderende

Hvad forsker vi i?

I Akutafdelingen arbejder vi med forskellige emner inden for forskning, bl.a.:

 • Ultralyd i akutmedicin – læring, implementering og indikationer
 • Flow styring
 • Patienttilfredshed
 • Validering af vores produktion
 • Og andre spændende projekter

Vi sætter stor pris på, at samarbejde med andre afdelinger om vores projekter. Vidensdeling og åbenhed omkring vores projekter er en kerneværdi.

Samarbejdspartnere

Vores tre tætteste samarbejdspartnere er:

 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest
 • Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, NBG 
 • Center for Clinical Ultrasound, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

Herudover arbejder vi sammen med andre afdelinger på Regionshospitalet Gødstrup, hvis vi har projekter med fælles interesse.