Om Akutmodtagelsen Gødstrup

Akutmodtagelsen modtager akutte patienter hele døgnet på alle årets dage.

Det er en visiteret akutmodtagelse, dvs. patienten har, før ankomst, været i kontakt med egen læge (hverdage kl. 8-16) eller Lægevagten (tlf. 7011 3131), eller har ringet 112. 

Akutmodtagelsen Gødstrup har satellitfunktion for Klinisk Retsmedicin i Aarhus og Center for Voldtægtsofre.

Personale

Personalet i Akutmodtagelsen består af sygeplejersker, lægesekretærer, akutlæger, basislæger, AP læger, læger i introduktionsstilling og læger i hoveduddannelse i Akut Medicin. Desuden har fysioterapeuter, farmakonomer, bioanalytikere, serviceassistenter og portører m.fl. deres gang i Akutmodtagelsen. Dertil kommer medicin- og sygeplejestuderende og elever under uddannelse. 

En del af sygeplejerskerne er videreuddannede, og afdelingen har således både akutsygeplejersker og behandlersygeplejersker.

Besøg og pårørendeinddragelse

Der er åbent for pårørende døgnet rundt, og vi vil rigtigt gerne samarbejde med dig som pårørende.

Under besøg beder vi dig tage hensyn til andre patienter og disses pårørende.

Telefon

Du kan kontakte afsnittet på følgende telefonnummer: 7843 5900.

Du må gerne bruge din mobiltelefon i Akutmodtagelsen. Vi forventer dog, at du tager hensyn til de øvrige patienter og personalet i forbindelse med pleje og behandling. 

Rygning

Regionshospitalet Gødstrup er et røgfrit hospital. Udenfor er der opstillet rygeskure, hvor det er tilladt for patienter og pårørende at ryge.

Værdigenstande

Du er selv ansvarlige for dine værdigenstande/penge, da sygehuset ikke har en forsikring, der dækker tyveri i afdelingen.

Vi anbefaler derfor, at du tager så få værdigenstande med som muligt, når du skal indlægges, eller lader pårørende passe på dem, hvis indlæggelsen sker meget akut.

Kontaktperson

I Akutmodtagelsen har hver patient tilknyttet egen sygeplejerske og læge.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. Oplysninger videregives dog til det personale, der har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt.

Personalets tavshedspligt betyder også, at der f.eks. ikke gives oplysninger til andre involverede i færdselsulykker eller til tilskuere hertil.

Oplysninger sendes til egen læge efter behandlingen og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Som patient kan du frabede dig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.