Akutklinikken i Center for Sundhed er et afsnit under Akutafdelingen i Gødstrup.

Akutklinikken har åbent hele døgnet og modtager kun visiterede patienter, dvs. patienter der først har været i kontakt med egen læge eller Vagtlægen. 

Personale

Klinikken er i dag- og aftentimerne bemandet med behandlersygeplejersker og om natten bemandet med eksternt sundhedsfagligt personale.

Der er lægefaglig back-up fra akutlæger i Gødstrup, som der kan konfereres med via telefon og telemedicin.

Pårørendeinddragelse

Pårørende er velkomne i Akutklinikken, og vi vil rigtigt gerne samarbejde, fordi gennem samarbejde mellem os, patient og dig som pårørende, sikrer vi den bedst mulige behandling for patienten. 

Telefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon i Akutklinikken. Vi forventer dog, at du tager hensyn til de øvrige patienter eller personalet i forbindelse med pleje og behandling.

Rygning

Center for Sundhed er et røgfrit område. Der er opstillet rygeskure udenfor.

Kontaktperson

Hver patient har tilknyttet egen behandlersygeplejerske.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt, men oplysninger videregives dog til det personale, som har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt.

Oplysninger sendes også til egen læge efter behandling og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Man kan dog frabede sig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.